Manon Kerkhof 

(uro-) gynaecoloog en zorgondernemer

Dr. Manon Kerkhof is Gynaecoloog en directeur Curilion, expertisecentrum voor vrouwenzorg. Zij  studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, waar zij in 2000 cum laude afstudeerde. Haar opleiding tot gynaecoloog voltooide zij in 2008 aan de VUMC van Amsterdam, waarna zij als staflid uro-gynaecologie tot 2013 verbonden was  aan het Spaarne Gasthuis te Haarlem en als wetenschapper aan het VUMC. 

Manon heeft voor vrouwelijke medewerkers in het bedrijfsleven het behandeltraject FIT@WORK4WOMEN ontwikkeld. Dit bevordert duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van vrouwen in de verschillende levensfasen. Een programma wat succesvol draait bij bedrijven als de KLM, ING en de Rechtspraak. 

Manon is docent bij verschillende nascholingsinstituten van huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en als urogynaecoloog verbonden aan het Amphia Ziekenhuis in Breda.  

Emelda Hendriks

Trainer/coach/adviseur MZ en loopbaancoach

Emelda Hendriks heeft veel ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden en VGWM-commissies. Zij is daarnaast docente bij de leergangen voor ambtelijk secretarissen en loopbaanbegeleider. Zij heeft gevoel voor humor, is doelgericht en een stevige persoonlijkheid. Ondernemingsraden noemen in hun feedback met name haar praktische stijl van werken. 

Zowel medezeggenschap als zeggenschap; alles rondom werk, inspraak en je eigen invloed daarin; Emelda denkt dat de mens meer kan en wilt daar graag bij helpen!

Hiervoor verzorgt zij trainingen, individuele begeleiding en coaching. Daarnaast ben ik loopbaanadviseur.

Martijn van Agtmaal

Trainer/coach/adviseur De Agressietrainers

Martijn heeft Lichamelijke Opvoeding gestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool en heeft de opleiding docent gevaarsbeheersing gevolgd. Hij beschikt over een eerste graads onderwijsbevoegdheid en is opgenomen in het register docent gevaarsbeheersing.

Martijn is een zeer ervaren communicatie- en agressietrainer en heeft zich gespecialiseerd in vroegsignalering, houdingscommunicatie en fysiek ingrijpen.

Drs. Steven van Slageren

Trainer/coach/adviseur OR Consultancy

''Het werken met mensen is voor mij het zoeken naar een spannend evenwicht tussen spiegelen en waar nodig confronteren enerzijds en stimuleren, ondersteunen en waarderen anderzijds. Beide kanten zijn voor mij altijd aanwezig. Ontwikkelen is samen met de mensen zoeken naar dat evenwicht'

Met als achtergrond een opleiding als arbeidssocioloog, is Steven inmiddels 25 jaar werkzaam als adviseur/trainer voor medezeggenschapsraden. Daarnaast publiceert hij regelmatig boeken en whitepapers.

Corné Bulkmans

Arbeidshygiënist, directeur PHOV en MUOPO

Vanaf 1998 ben ik na diverse studies mijn carrière als arbeidshygiënist gestart bij verschillende Arbodiensten. Het geven van voorlichting en onderricht is altijd een belangrijk onderdeel geweest. Bij de stichting Post hoger onderwijs veiligheidskunde (PHOV) heb ik de gecombineerde opleiding Middelbare Veiligheidskunde-Middelbare Arbeidshygiëne ontwikkeld en opgezet. Ik ben er dan ook van overtuigd dat veilig en gezond werken een vast onderdeel is van een goede bedrijfsvoering.  Veilig en gezond werken is een vast onderdeel van een goede bedrijfsvoering en daarbij speelt de arbo-professional een cruciale rol. 

Pieter Diehl

Veiligheidskundige en adviseur van bedrijven en VGWM commissies bij BDM Zuid

Ik ben opgeleid als hogere veiligheidskundige en werk bij de BMD Zuid. Hier adviseer ik bedrijven en VGWM commissies. Naast het adviseren op veiligheidsgebied ben ik veel bezig met persoonlijke ontwikkelingen van preventiemedewerkers / KAM manager. De laatste jaren ben ik bezig met het verhogen van de eigenaarschap van medewerkers, leiderschap en veiligheidscultuur binnen bedrijven en instellingen. Daarnaast ben ik voorzitter van de beroepsvereniging Preventiemedewerker en examinator bij de HVK opleiding. Voor Vak media schrijf ik een aantal boeken over arbeidsomstandigheden.

Jan Bubberman

Training & Advies 

Jan is al meer dan 20 jaar actief in het begeleiden van ondernemingsraden en PVT’s in trainingen en adviestrajecten. In de trainingen is mijn primair aandachtpunt de samenwerking in de OR of PVT, het verbeteren van de onderlinge samenwerking, communicatie of de manier van werken. Het is mijn rol om het proces van de OR of PVT zo te begeleiden waardoor die onderwerpen op tafel komen, zo goed besproken worden en het team de OR/PVT daardoor beter wordt.
De dynamiek in de samenwerking kan helpend zijn, maar heel vaak zie je dat er momenten in de dynamiek zijn  die het bereiken van de gewenste doelen juist in de weg staan. Dan staan bepaalde patrinen of individuele emoties de inhoudelijke discussie in de weg.
Jan zij specialisaties zijn: teamrollen Belbin, Proactief werken (navigator methode) en als proces begeleider. 
Jan werkt voornamelijk in de profit en non-profit branches.
 

Robin Fledderus

Training & Advies 

Mijn naam is Robin Fledderus. Ik ben 50 jaar oud en werk als Veiligheidskundige en ergonoom voor tri-plus.

Vanuit mijn werkzaamheden voor tri-plus heb ik de afgelopen periode verdiepende RI&E’s pandemie en thuiswerken mogen uitvoeren bij verschillende zorgorganisaties, gemeenten en kantooromgevingen.

 

 Mr. Harry Tweehuysen

Docent arbeidspsychologie en organisatiedeskundige

Harry Tweehuysen is al heel lang bezig met mens, arbeid en organisatie vanuit twee kanten. Vanuit de wetenschap is Harry projectleider geweest van de evidence based richtlijnen PSA en de kennisdossiers PSA in het project arbokennisnet (www.arbokennisnet.nl) en is hij medeoprichter en docent voor de opleiding Arbeidspsychologie en Organisatiedeskundige van de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (gelieerd aan de Radboud Universiteit). Daarnaast heeft Harry veel praktijkervaring met veranderingen in organisaties en het begeleiden van PSA trajecten.