Manon Kerkhof 

(uro-) gynaecoloog en zorgondernemer

Dr. Manon Kerkhof is Gynaecoloog en directeur Curilion, expertisecentrum voor vrouwenzorg. Zij  studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, waar zij in 2000 cum laude afstudeerde. Haar opleiding tot gynaecoloog voltooide zij in 2008 aan de VUMC van Amsterdam, waarna zij als staflid uro-gynaecologie tot 2013 verbonden was  aan het Spaarne Gasthuis te Haarlem en als wetenschapper aan het VUMC. 

Manon heeft voor vrouwelijke medewerkers in het bedrijfsleven het behandeltraject FIT@WORK4WOMEN ontwikkeld. Dit bevordert duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van vrouwen in de verschillende levensfasen. Een programma wat succesvol draait bij bedrijven als de KLM, ING en de Rechtspraak. 

Manon is docent bij verschillende nascholingsinstituten van huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en als urogynaecoloog verbonden aan het Amphia Ziekenhuis in Breda.  

Emelda Hendriks

Trainer/coach/adviseur MZ en loopbaancoach

Emelda Hendriks heeft veel ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden en VGWM-commissies. Zij is daarnaast docente bij de leergangen voor ambtelijk secretarissen en loopbaanbegeleider. Zij heeft gevoel voor humor, is doelgericht en een stevige persoonlijkheid. Ondernemingsraden noemen in hun feedback met name haar praktische stijl van werken. 

Zowel medezeggenschap als zeggenschap; alles rondom werk, inspraak en je eigen invloed daarin; Emelda denkt dat de mens meer kan en wilt daar graag bij helpen!

Hiervoor verzorgt zij trainingen, individuele begeleiding en coaching. Daarnaast ben ik loopbaanadviseur.

Martijn van Agtmaal

Trainer/coach/adviseur De Agressietrainers

Martijn heeft Lichamelijke Opvoeding gestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool en heeft de opleiding docent gevaarsbeheersing gevolgd. Hij beschikt over een eerste graads onderwijsbevoegdheid en is opgenomen in het register docent gevaarsbeheersing.

Martijn is een zeer ervaren communicatie- en agressietrainer en heeft zich gespecialiseerd in vroegsignalering, houdingscommunicatie en fysiek ingrijpen.

Drs. Steven van Slageren

Trainer/coach/adviseur OR Consultancy

''Het werken met mensen is voor mij het zoeken naar een spannend evenwicht tussen spiegelen en waar nodig confronteren enerzijds en stimuleren, ondersteunen en waarderen anderzijds. Beide kanten zijn voor mij altijd aanwezig. Ontwikkelen is samen met de mensen zoeken naar dat evenwicht'

Met als achtergrond een opleiding als arbeidssocioloog, is Steven inmiddels 25 jaar werkzaam als adviseur/trainer voor medezeggenschapsraden. Daarnaast publiceert hij regelmatig boeken en whitepapers.